【Đấu Chiến Thủy Hử - Webgame】Mã nguồn game Một cú nhấp chuột để chơi máy chủ + hướng dẫn

THÔNG TIN LIÊN HỆ MUA
Liên hệ0588636888
Fanpage:  https://www.facebook.com/gamethuongmai9999
Messenger http://m.me/gamethuongmai9999
Zalo:  0588636888
Telegram: https://t.me/gamethuongmai

1620698893-8e0f7bf8cdd076e.gif
Bắt đầu hướng dẫn:

1. Giải nén gói tài nguyên và đưa thư mục "DZSHServer" vào thư mục gốc của ổ D. D: \ DZSHServer

2. Mở "D: \ DZSHServer" và cài đặt "jdk-8u20-windows-x64.exe" theo mặc định. (Nếu phiên bản tương tự đã được cài đặt, vui lòng bỏ qua. Đối với hệ thống 32-bit, vui lòng tải xuống phiên bản java 32-bit tương tự do chính bạn)

3. Cấu hình các biến môi trường JAVA. (Nếu bạn không thể, hãy tự Baidu.)

4. Chạy "[1] start.bat một phím" và đợi 1 phút sau khi hộp màu xanh lam xuất hiện.

5. Chạy "[2] Enter game.bat" và nhập tài khoản và mật khẩu để vào game.

Sửa đổi mô tả:

Sử dụng công cụ GM để sửa đổi dữ liệu liên quan khi sửa đổi, những điểm cần chú ý:

1. Khi sử dụng công cụ GM để sửa đổi, nhân vật trong game cần ngoại tuyến.

2. Không đăng nhập sau khi sửa đổi xong. Sau khi chạy "[3] One-key close.bat", hãy khởi động lại và vào mạng.

hướng dẫn khác:

1. Tài nguyên này đã được sửa đổi và đăng nhập đầy đủ V.

3. Tệp sửa đổi IP mạng bên ngoài: D: \ DZSHServer \ wwwroot \ game \ config.xml Thay đổi 127.0.0.1 thành IP của bạn.