Huyền Thoại Hải Tặc - Đại Chiến - Bản VIP

Thông tin server game Huyền Thoại Hải Tặc - Đại Chiến - Bản VIP

Full source Đầy đủ TOLL full api - full tool - update game  theo bản gốc game bên china, đây là bản VIP

*Mã nguồn bao gồm SEVER + CLINET
- Đầy đủ APK và IOS
- Nền GM đầy đủ chức năng
- TOOL Giải Mã Hóa FILE về gốc và ngược lại
- TOOL giải mã FILE CLINET và ngược lại
- TOOL đổi IP Domain Clinet , tặng kèm Clinet CHINA để lấy UPDATE Phiên Bản Mới
- FULL Website và API
- Đầy đủ văn bản hướng dẫn cài đặt, có hướng dẫn setup ultraview nếu cần
- Hướng dẫn mở sever mới , gộp sever
- Mã nguồn chạy trên VPS CENTOS