Mộng Ảo Tây Du H5-[Full Source Code]

Thông tin Server game H5 :

Full source Project

Đã có bản chạy tại VN để RIP dc res VN

Đầy đủ tools và document kèm theo project full tiếng CHINA

Có bản đã build 1 Click kèm theo

Một số hình ảnh Server Game H5 Tây Du