Thiên Long Bát Bộ H5 - Mobile FULL

Thông tin source game Thiên Long Bát Bộ H5

Server game chạy Erlang

Client chạy Unitiy – Full project

Project 100% gốc China

Có thể build APK

Một số hình ảnh Server Game Thiên Long H5