Thiên Long Bát Bộ - PC

Thông tin Source game online Thiên Long Bát Bộ

- TLBB PC - Chuyển Sinh 
Server 11 Phái : Update chỉ số max giới hạn 330m, Full Trùng, Cộng Trừ Điểm Ingame
Web (Kèm Full Web + Tool)


- TLBB Cày Cuốc
Server 9 Phái 2009 Fulll Q chuẩn FPT (Chống diss, Kèm Full Web + Tool)

Server 11 Phái chuẩn tình kiếm Fulll Q chuẩn FPT (Chống diss, Kèm Full Web + Tool) 

Server 13 Phái giống Update Đào Hoa Đảo (Chống diss, Kèm Full Web + Tool) 


-SERVER Kiếm Thế 2009 Chuẩn Hồi Ức , Web giao diện đẹp + Mua lại hoạt động
+ Giới Hạn IP các hoạt động PK
+ Giới hạn IP các hoạt động Boss
+ Tinh Hoạt Lực Giảm Giá
+ Công Thành Chiến
+ Lâu Lan Cổ Thành
+ Tích Lũy Nạp Thẻ
+ Nạp Thẻ Nhận Ngoại Trang
+ Event Game
+ Cộng dồn rương 6677
+ Qua Ải Tiêu Dao Cốc Nhanh
+ Bảng Xếp Hạng Thi Đấu Loạn Phái & Nhận Thưởng
+ Bảng Xếp Hạng Tranh Đoạt Lãnh Thổ & Nhận Thưởng
+ Tích Lũy Du Long , cộng dồn nhiều ngày


- Server Võ Lâm 2 không lỗi code script nguyên góc vng 2014 Web giao diện đẹp 

- MuOnline PC Emu 6.15 full Web giao diện đẹp 

- Source MuOnline PC Emu 6.15