Trảm Yêu H5 - [ Full Source Code]

Thông tin source game

Game H5 đa nền tảng

Việt hóa 95% đã chạy thương mại

Có Script gộp máy chủ

Có bô source code full project

Game chạy nền Windown

Có bộ web đầy đủ cho vận hành thương mại

Một số hình ảnh Source game Trảm Yêu H5