Võ Lâm Truyền Kỳ 2 – JX 2 VNG

Thông tin Source game online Võ Lâm Truyền Kỳ 2 – JX 2 Online

Server JX2  Linux chuẩn VNG

Server chuẩn không bug vặt và không dump bao treo

Dev chuẩn theo bản 2004 -2008

Client chuẩn theo VNG và nhiều ver khác nhau

Hỗ trợ cài đặt , dev theo yêu cầu

Dịch vụ đặc biệt :
Jx1 Thu Phí VNG 2019
JX1 Miễn Phí VNG 2017
JX2 2017

Thông tin dịch vụ thêm :
Server Gốc (2014) ( vĩnh viễn)
Server 2008 Mod từ bản 2014 ( vĩnh viễn)
Autoupdate (theo domain)
Anti Client ( chỉ cho phép Game.exe trong pacth login vào, exe khác không vào dc) (theo domain)
Giới hạn cửa sổ game ( nên kết hợp với anti client để tối ưu hơn)  (theo domain)
Mutigs ( 7 gameserver nâng sức chứa acc online cùng thời điểm, giảm lag) ( vĩnh viễn)
Gói update full trang bị lên 2020  ( vĩnh viễn)
Fix option cuối trang bị tướng soái chuẩn VNG ( vĩnh viễn)
Fix hiển thị khắc né cho server mod 2008 ( vĩnh viễn)
Update 2 phái new côn lôn kiếm tôn, đường môn nhậm hiệp ( vĩnh viễn)
Fix Combo trang bị không delay giành cho server mod 2008 ( vĩnh viễn)
Update trùng sinh 8 9 10 ( vĩnh viễn)
Fix buff GS 2015