Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - Bản 14 Phái

Thông tin Server game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Võ Lâm Truyền Kỳ Chuẩn VNG bản 14 Phái

Game Việt Hóa 99%

Có bản Android + IOS đầy đủ

Có bộ tools unpack để Edit chủ động file  package.idx , package0.dat

Có đầy đủ bộ API nạp và CheckPass

Có bộ Web chuẩn Mobile cho anh em đưa lên thương mại