Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - Bản 21 Phái

Thông tin Server game mobile Võ Lâm Truyền Kỳ 21 Phái

Việt hóa 90% Client Android + IOS ( IPA File)

Có đầy đủ tools Unpack / Pack để Dev

Hệ thống Giftcode nhập Ingame

Hệ thống website vận hành Online

Một số hình ảnh game Võ Lâm Truyền Kỳ 21 Phái